Altruizm jako zachowanie społeczne

www.detox.info.pl

Robienie czegoś z myślą o innych i nie dla własnej korzyści jest definiowane w socjologii i psychologii jako postawa altruistyczna. Jest ona jednym z najbardziej pożądanych zachowań społecznych, które przyczynia się do umacniania więzi społecznych, a także rozwoju szeroko rozumianej dobroczynności. Zachowania obliczone na pomoc innym osobom jak też zwierzętom są z reguły bardzo pozytywnie odbierane przez ogół, choć nie we wszystkich społeczeństwach altruizm jest tak samo rozwinięty.

http://hunters.pl/oferta/chodziez.html

Słabiej wypada z reguły w tych państwach, gdzie przez szereg lat obowiązywał model społeczeństwa zamkniętego – w realiach Europy dotyczy to przede wszystkim dawnych demoludów, które musiały zbudować nowoczesny, wolnościowy model relacji społecznych od podstaw. Altruizm może przybierać postać indywidualną lub zorganizowaną. W tym drugim przypadku przejawem są wszelkiego rodzaju fundacje i stowarzyszenia niosące pomoc (na przykład Caritas, organizujący wsparcie potrzebującym przez cały rok), jak też zaangażowanie w jednorazowe akcje charytatywne. Najbardziej komercyjnym przykładem takiej akcji w Polsce jest coroczny finał WOŚP.

http://kulczykinvestments.com/pl/o-nas/historia/2014