Bodźce zewnętrzne

www.uniquerockfestival.pl

Żaden człowiek nie żyje w próżni. Funkcjonujemy w otoczeniu innych osób i tym samym jesteśmy poddawani rozmaitym oddziaływaniom, z których część nie ma na nas żadnego wpływu, a inne mogą znacząco zmieniać nasze postawy. Rola zewnętrznych bodźców w kształtowaniu zachowań społecznych jest oczywistością i nie ma specjalnego sensu prowadzić na ten temat dyskusji. Jeśli nawiązujemy z kimś pozytywną, opartą na sympatii relację zachowujemy się inaczej niż wówczas, gdy jesteśmy z jakąś osobą w konflikcie. Bez względu na okoliczności to, co robi i mówi drugi człowiek nie jest dla nas obojętne.

http://hunters.pl/oferta/leczyca.html

Oczywiście pewne drobne detale w zachowaniu innych pomijamy świadomie lub w ogóle ich nie dostrzegamy. Stąd osoby bardziej wrażliwe lub mające lepiej rozwiniętą zdolność wyciągania wniosków są w stanie zauważyć więcej. Ludzie o takich przymiotach są bardzo cenieni jako pracownicy formacji mundurowych, bo ich spostrzegawczość oraz inteligencja emocjonalna stanowi niejako wrodzone narzędzia pracy. To, jak bardzo zewnętrzne bodźce wypływają na nasze zachowania społeczne może też zależeć od wychowania.

eko-solar.com.pl