Grupy ideologiczne – relacje wewnętrzne i zewnętrzne

danauto.com.pl

Ludzi może łączyć wiele rzeczy – wartości, przynależność do społeczności lokalnej, interesy, ale także światopogląd. Najczęściej z zagadnieniem światopoglądu wiąże się kwestia ideologii i tego, co dana grupa uznaje za właściwy program społeczny, ekonomiczny i polityczny. Grupy kierujące się ideologią mogą mieć charakter formalnej organizacji lub nieformalnego ruchu, w którym mogą udzielać się różne stowarzyszenia, fundacje czy instytuty. Członkowie grup ideologicznych czują się ze sobą związani, ponieważ łączą ich poglądy i preferowany program. Równocześnie mogą oni stanowić opozycję dla innych, zewnętrznych grup, z którymi często są silnie zantagonizowane.

Naturalną rzeczą jest również to, iż grupy ideologiczne starają się poszerzać zakres oddziaływania. W tym celu wychodzą „do ludzi”, usiłując ich przekonać do swoich postulatów i docelowo zaangażować w działanie grupy. Równolegle czynią tak rozmaite środowiska, a więc dochodzi do konkurencji na rynku idei. Chodzi w niej o to, aby przekonać jak największą rzeszą społeczeństwa do danego zestawu rozwiązań.

www.wyborpolisy.com.pl