Ingracjacja i jej skutki

sluzbazdrowia.historiamedycyny.com.pl

Zdecydowana większość z nas ma potrzebę bycia dobrze postrzeganymi przez inne osoby. Ludzie, którzy takiej potrzeby nie mają lub którzy mają potrzebę przeciwną są z reguły uznawani za odchylenie od normy. Jesteśmy jako osoby myślące i czujące zdolni, by podejmować działania na rzecz tego, by otoczenie pozytywnie nas odbierało. Służy temu zespół zachowań społecznych nazywanych ingracjacyjnymi. Wiążą się one ściśle z pojęciem ingracjacji, która stanowi zachowanie obliczone na uzyskanie akceptacji przez innych. Chcemy zdobyć wysokie noty u naszego pracodawcy, nauczyciela, a nawet członków rodziny i przyjaciół.

W ramach każdej z wymienionych relacji może dochodzić do postaw ingracjacyjnych. Bywa również tak, że ingracjacja w czyimś wykonaniu ma charakter manipulacyjny i jest jako taka obliczona wyłącznie na uzyskanie doraźnego efektu. Może chodzić o skłonienie do korzystnej dla nas decyzji, udzielenie pożyczki pieniężnej lub podarowanie czegoś. Negatywnie postrzeganą techniką ingracjacyjną jest tak zwane lizusostwo, czyli konformizm opinii i postaw.