Inicjatywy prospołeczne

www.dream-craft.pl

Robienie czegoś na rzecz innych może mieć różne wymiary – nie tylko dobroczynne. Bardzo ważną i pożądaną aktywnością są inicjatywy na rzecz dobra wspólnego, zazwyczaj w odniesieniu do społeczności lokalnych. Wówczas daje o sobie znać cały zespół pozytywnych zachowań społecznych, które mają wiele długofalowych skutków. Co jest jedną z kluczowych zalet takiej aktywności? Przede wszystkim wzrost zaufania społecznego, którego wskaźnik w polskich realiach jest niestety niski. Generalnie sobie nie ufamy, co dotyczy zwłaszcza pokolenia, które dorastało w okresie PRL.

Piętnem socjalizmu nie są dotknięci ludzie młodzi, wśród których poziom zaufania jest wyraźnie wyższy, choć niektórzy z nich w procesie wychowania i socjalizacji przejęli część negatywnych schematów i zachowań. Duży wpływ na klimat dla zachowań prospołecznych mają organy państwa, które powinny zachęcać do aktywizmu chociażby poprzez likwidację barier formalnych – czy to dla zbiórek pieniędzy na cele dobroczynne, czy dla zakładania organizacji pozarządowych.