Jednostka wobec samej siebie

Będąc indywidualnością wyróżniamy się z tłumu innych ludzi – i dotyczy to każdego bez wyjątku. Jednakże reszta społeczeństwa nie ma wzajemnej świadomości tego, jak bardzo jesteśmy specyficzni. Mijając na ulicy setki osób codziennie nie zastanawiamy się nad tym, jaki ładunek emocji w sobie niosą, jakie są ich cechy charakteru. Mamy jednak świadomość siebie samych i to jedna z podstawowych spraw. W świecie zwierząt zajmujemy szczególną pozycję dzięki kilku czynnikom. Jednym z nich jest inteligencja, która pozwala nam kreować i zmieniać rzeczywistość wokół, generować nowe koncepcje, wdrażać w życie wynalazki i używać skomplikowanych narzędzi.

Następny wyróżnik to świadomość swojej odrębności, która nie jest oparta o żaden zaprogramowany instynkt, ale o umiejętności poznawcze i analityczne. Żadne zwierzę nie dysponuje takim potencjałem, bo tam rozwój został na pewnym etapie ewolucji zatrzymany. Nasz poszedł na szczęście znacznie dalej. Skoro jesteśmy świadomi własnych zachowań, możemy je oceniać i korygować – oczywiście pod warunkiem, że nie występują problemy psychiczne oraz zaburzenia.

www.stronymarcina.pl