Meandry osobowości człowieka

psychoterapia par katowice

Człowiek jest istotą szalenie skomplikowaną – z całą pewnością najbardziej skomplikowaną spośród wszelkich żywych organizmów na naszej planecie. Tym, co go wyróżnia jest to, że owa złożoność nie ogranicza się jedynie do kwestii natury czysto biologicznej, choć ich lekceważyć nie sposób. Bardzo wiele opracowań naukowych dotyczy sfery ludzkich emocji, zachowań oraz sposobu myślenia. Jesteśmy nieschematyczni w pewnych sytuacjach, a w innych działamy bardzo schematycznie. Zmieniają nas doświadczenia i okoliczności życiowe, a także kontakty z innymi jednostkami i zbiorowościami.

Prawdą dość banalną, lecz potwierdzoną nawet na gruncie nauki jest fakt, iż ludzie są niepowtarzalni. Nie ma dwóch takich samych osobowości i dwóch takich samych zespołów zachowań społecznych. Ten indywidualizm jest szalenie fascynujący i stanowi jeden z motorów napędowych psychologii oraz szeroko rozumianych nauk społecznych. Kluczową kwestią w ocenie człowieka jako uczestnika stosunków międzyludzkich są jego zachowania. Postaramy się nimi zająć w kolejnych wpisach.

psycholog zielona góra