Mniejszości seksualne w ujęciu społecznym

www.toaletka.com.pl

W ciągu ostatnich kilku dekad preferencje seksualne stały się przedmiotem publicznych debat, a także czynnikiem wpływającym na postawy polityczne w wielu krajach. Wynika to z przełamania pewnych kulturowych ograniczeń, które zakładały, że sfera seksualności jest całkowicie intymna i jej dyskutowanie na forum jest zachowaniem sprzecznym z normami. Obecnie w Europie czy w Stanach Zjednoczonych działają organizacje zrzeszające osoby o innych niż heteroseksualne preferencjach, które ogólnie określa się mianem środowiska LGBT (lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści). Organizacje te charakteryzuje lewicowy światopogląd połączony z radykalnymi hasłami równościowymi.

Grupy te domagają się uznania ich zachowań seksualnych za zgodne z normą, używając przy tym w sposób niezgodny z pierwotną definicją pojęcia „tolerancji”. Zostaje ona w retoryce ruchu LGBT zrównana z akceptacją, co stanowi nadużycie semantyczne, ale jest stopniowo sankcjonowane. Powszechnie pojawiają się koncepcje wprowadzenia do systemów prawnych instytucji formalnych związków osób tej samej płci, a nawet adopcji przez nie dzieci. Spotyka się to z ostrą reakcją konserwatystów i prowokuje konflikty społeczne.

Zadzwoń www.ohmeg.pl