Category Archives: Mniejszości seksualne

Zachowania społeczne ruchów kibicowskich

Swoistą subkulturą, która różni się jednakże od tych wymienionych powyżej, jest ruch kibiców piłki nożnej. Zjawisko to powstało na gruncie europejskim,

Altruizm jako zachowanie społeczne

Robienie czegoś z myślą o innych i nie dla własnej korzyści jest definiowane w socjologii i psychologii jako postawa altruistyczna. Jest ona jednym z najbardziej pożądanych zachowań społecznych,

Mniejszości seksualne w ujęciu społecznym

W ciągu ostatnich kilku dekad preferencje seksualne stały się przedmiotem publicznych debat, a także czynnikiem wpływającym na postawy polityczne w wielu krajach.