Category Archives: Opracowania – zachowania społeczne

Wzajemna ocena zachowań społecznych

Funkcjonując w społeczeństwie występujemy w różnych rolach. Stanowimy równocześnie obserwatorów, ale sami także jesteśmy obserwowani przez innych. Dochodzimy tu do bardzo interesujące

Zachowania społeczne ruchów kibicowskich

Swoistą subkulturą, która różni się jednakże od tych wymienionych powyżej, jest ruch kibiców piłki nożnej. Zjawisko to powstało na gruncie europejskim,

Zakład pracy jako swoista społeczność

Zajmijmy się teraz tym, o czym już poniekąd wspominaliśmy, czyli zakładami pracy i panującymi w nich stosunkami. Każda grupa pracowników działająca w

Zrzeszanie się jako wyraz integracji

Ludzie mają dość naturalną tendencję do tego, aby działać w grupie i występować jako grupa. Na gruncie formalnym wyrazem takiej potrzeby jest powoływanie do życia wszelkiego

Postawy i zachowanie w okresie dojrzewania

Dynamiczne przemiany w zachowaniu i charakterze młodego człowieka następują wówczas, gdy wchodzi on w okres dojrzewania. Bywa on również określany jako „okres burzy i naporu”. Cechuje go częste