Category Archives: Opracowania – zachowania społeczne

Zetknięcie z rynkiem pracy a zachowania społeczne

Z reguły wraz z osiągnięciem pełnoletności, a czasami kilka lat później (po ukończeniu studiów lub szkół policealnych) większość ludzi musi

Postawa asertywna w życiu społecznym

Jednostka, która chce poprawnie funkcjonować w życiu społecznym musi nabyć szereg umiejętności, dzięki którym będzie mogła ułożyć sobie poprawne relacje z

Proces socjalizacji a zachowania społeczne

Możność poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie jest uzależniona między innymi od tego, czy właściwie przebiegnie proces socjalizacji. Polega on na tym, że

Altruizm jako zachowanie społeczne

Robienie czegoś z myślą o innych i nie dla własnej korzyści jest definiowane w socjologii i psychologii jako postawa altruistyczna. Jest ona jednym z najbardziej pożądanych zachowań społecznych,

Grupy ideologiczne – relacje wewnętrzne i zewnętrzne

Ludzi może łączyć wiele rzeczy – wartości, przynależność do społeczności lokalnej, interesy, ale także światopogląd. Najczęściej z zagadnieniem światopoglądu wiąże się