Category Archives: Opracowania – zachowania społeczne

Funkcjonowanie w ramach zbiorowości szkolnej

Rozpoczęcie nauki w szkole może być dla części dzieci prawdziwym szokiem poznawczym. Można go jednak uniknąć lub diametralnie złagodzić, co zależy wyłącznie od postawy rodziców. Błędem

Ingracjacja i jej skutki

Zdecydowana większość z nas ma potrzebę bycia dobrze postrzeganymi przez inne osoby. Ludzie, którzy takiej potrzeby nie mają lub którzy mają potrzebę

Subkultury młodzieżowe a zachowania społeczne

Bardzo charakterystycznym zjawiskiem, które stanowi fascynujące zagadnienie socjologiczne, jest działanie subkultur młodzieżowych. Aktywność takich grup ma przy tym bardzo

Płeć determinuje zachowania?

Część środowisk naukowych lub aspirujących do tego, by określać je takim mianem podważa znaczenie płci w kontekście zachowań społecznych i różnicowania osobowości człowieka. Duży wpływ na te nowe

Zachowania społeczne w internecie

Nowoczesność stawia przed nami wiele poważnych wyzwań, z których część jest ściśle związana z dynamicznym rozwojem technologii wokół nas. Może ona nam bardzo ułatwiać