Jednostka wobec samej siebie

Będąc indywidualnością wyróżniamy się z tłumu innych ludzi – i dotyczy to każdego bez wyjątku. Jednakże reszta społeczeństwa nie ma wzajemnej świadomości tego, jak More »

Meandry osobowości człowieka

Człowiek jest istotą szalenie skomplikowaną – z całą pewnością najbardziej skomplikowaną spośród wszelkich żywych organizmów na naszej planecie. Tym, co go More »

Interakcje między jednostkami

My sami jako pojedyncze atomy w życiu społecznym rozkwitamy w pełni dopiero wówczas, gdy spotkamy na swojej drodze innych ludzi. Dochodzi wówczas do More »

 

Jednostka wobec samej siebie

Będąc indywidualnością wyróżniamy się z tłumu innych ludzi – i dotyczy to każdego bez wyjątku. Jednakże reszta społeczeństwa nie ma wzajemnej świadomości tego, jak

Bodźce zewnętrzne

Żaden człowiek nie żyje w próżni. Funkcjonujemy w otoczeniu innych osób i tym samym jesteśmy poddawani rozmaitym oddziaływaniom, z których część nie ma na nas

Mniejszości seksualne w ujęciu społecznym

W ciągu ostatnich kilku dekad preferencje seksualne stały się przedmiotem publicznych debat, a także czynnikiem wpływającym na postawy polityczne w wielu krajach.

Społeczności lokalne i ich zachowania

Nieco większą i nie mniej złożoną społecznością jest grupa ludzi zamieszkująca dany obszar ograniczony administracyjnie na poziomie samorządowym. Osiedle,

Inicjatywy prospołeczne

Robienie czegoś na rzecz innych może mieć różne wymiary – nie tylko dobroczynne. Bardzo ważną i pożądaną aktywnością są inicjatywy na rzecz dobra