Płeć determinuje zachowania?

Część środowisk naukowych lub aspirujących do tego, by określać je takim mianem podważa znaczenie płci w kontekście zachowań społecznych i różnicowania osobowości człowieka. Duży wpływ na te nowe prądy myślowe wywarła ideologia feminizmu, która w swojej zmodyfikowanej wersji wzbogaconej o zagadnienia z zakresu seksualności zaczęła funkcjonować jako genderyzm. Jedną z centralnych tez stawianych w tym kontekście jest założenie, że płeć nie determinuje zachowań ani ról społecznych, ponieważ ważniejsza od faktów biologicznych jest w tej materii świadomość płciowa. Oznacza to, że osoba będąca kobietą w sensie fizycznym może przyjmować jako normę indywidualną zachowania męskie, jeżeli odczuwa, iż jest to zgodne z jej świadomością.

To oraz inne pokrętne rozumowania zaczęły się z czasem przenosić na grunt edukacji, owocując między innymi tak zwanym programem równościowym realizowanym w przedszkolach. Jego ogólne przesłanie jest takie, że poszczególne role społeczne i czynności nie są sztywno przypisane do płci. Podejście to spotkało się z krytycznym stanowiskiem części rodziców oraz organizacji społecznych.

dobry psycholog katowice ochrona Gubin