Postawa asertywna w życiu społecznym

Jednostka, która chce poprawnie funkcjonować w życiu społecznym musi nabyć szereg umiejętności, dzięki którym będzie mogła ułożyć sobie poprawne relacje z resztą otoczenia. Aby tak się stało, musimy wykazywać się inteligencją emocjonalną, która sprowadza się do zdolności właściwej reakcji na daną sytuację. Dwa najważniejsze składniki tego typu inteligencji to empatia oraz asertywność. Ta druga pozwala nam bronić swojej opinii i postawy z poszanowaniem cudzych postaw i opinii, dbać o własny interes bez naruszania cudzego, a także odmawiać wtedy, gdy jest to uzasadnione. Trzeba podkreślić, że nikt z nas nie rodzi się wyposażony w asertywność – stanowi ona cechę nabytą, która należy w sobie wykształcić.

Proces ów powinien rozpocząć się już w dzieciństwie, albowiem zetknięcie z rówieśnikami i uczestnictwo w zbiorowości szkolnej stawia przed młodym człowiekiem szereg wyzwań emocjonalnych. W takich warunkach trzeba bronić swojego zdania oraz interesu, odmawianie także stanowi konieczną umiejętność. Ludzie asertywni zdają sobie sprawę z tego, że są tak samo ważni jak inni – są świadomi swoich zalet i wad, nie idealizują siebie.

http://kiddyfave.com/ www.openmusicstudio.pl