Category Archives: Postawa asertywna

Zrzeszanie się jako wyraz integracji

Ludzie mają dość naturalną tendencję do tego, aby działać w grupie i występować jako grupa. Na gruncie formalnym wyrazem takiej potrzeby jest powoływanie do życia wszelkiego

Inicjatywy prospołeczne

Robienie czegoś na rzecz innych może mieć różne wymiary – nie tylko dobroczynne. Bardzo ważną i pożądaną aktywnością są inicjatywy na rzecz dobra

Ingracjacja i jej skutki

Zdecydowana większość z nas ma potrzebę bycia dobrze postrzeganymi przez inne osoby. Ludzie, którzy takiej potrzeby nie mają lub którzy mają potrzebę