Postawy i zachowanie w okresie dojrzewania

Dynamiczne przemiany w zachowaniu i charakterze młodego człowieka następują wówczas, gdy wchodzi on w okres dojrzewania. Bywa on również określany jako „okres burzy i naporu”. Cechuje go częste występowanie buntu przeciwko normom wychowawczym narzucanym przez rodziców i szkołę, a także kontestacja pożądanych zachowań społecznych na rzecz tych, które nie są akceptowane przez większość. Niestety rodzice nie zawsze są w stanie przyjąć odpowiednią postawę wobec tego zjawiska i usiłują z nim walczyć zamiast pomóc dzieciom przez niego przejść.

Młodzież, która dojrzewa ma tendencję do testowania odporności swoich rodziców, a także ich cierpliwości. Nie chcąc utracić autorytetu opiekunowie wymierzają kary i udzielają reprymend – często pod wpływem silnych emocji, które generują się w naturalny sposób. W większości przypadków ten trudny czas mija niejako sam z siebie i nie pozostawia zauważalnych śladów we wzajemnych relacjach. Jeśli jednak zostaną popełnione błędy, dzieci mogą oddalić się od rodziców na dłuższy czas.

Stuły http://www.haftinaatelier.pl/home/szaty-liturgiczne/stuly/ stuły liturgiczne