Category Archives: Postawy i zachowanie

Postawy i zachowanie w okresie dojrzewania

Dynamiczne przemiany w zachowaniu i charakterze młodego człowieka następują wówczas, gdy wchodzi on w okres dojrzewania. Bywa on również określany jako „okres burzy i naporu”. Cechuje go częste

Płeć determinuje zachowania?

Część środowisk naukowych lub aspirujących do tego, by określać je takim mianem podważa znaczenie płci w kontekście zachowań społecznych i różnicowania osobowości człowieka. Duży wpływ na te nowe

Specyfika zachowań dziecięcych

Okres życia dziecięcego ma zasadniczy wpływ na to, jak będziemy funkcjonować w życiu dorosłym. Niektórzy lekceważą ten fakt i wychodzą z założenia, że wiele