Proces socjalizacji a zachowania społeczne

www.uniquerockfestival.pl

Możność poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie jest uzależniona między innymi od tego, czy właściwie przebiegnie proces socjalizacji. Polega on na tym, że jednostka staje się stopniowo uczestnikiem stosunków społecznych. Wszystko zaczyna się już w dzieciństwie i zasadniczy wpływ na poprawny przebieg procesu mają rodzice, którzy muszą po pierwsze dostarczyć odpowiednich wzorców, a po drugie wyjaśniać dziecku, jakie zachowania nie są społecznie akceptowane. Wszystko to jest rozłożone na lata, albowiem socjalizacja przebiega wieloetapowo i na różnych poziomach.

Chodzi o to, by każdy człowiek nauczył się odnajdywać w różnych sytuacjach społecznych, w różnych typach interakcji i w różnych środowiskach. Istnieją teorie, że proces socjalizacji de facto przechodzimy w ciągu całego życia wiele razy – najczęściej wówczas, gdy musimy wdrożyć się w nową zbiorowość. Szkoła, liceum, studia, zakład pracy, przynależność do organizacji – za każdym razem inne zachowania społeczne oraz inne zasady, które trzeba przyswoić.

psychoterapia małżeńska katowice