Rola wychowawcza zachowań społecznych

Ludzie zachowują się bardzo różnie i te zachowania świadczą w dużym stopniu o sposobie wychowania. Każdy z nas był poddany innym metodom wychowawczym, które miały odmienne podstawy aksjologiczne i etyczne. Pewne schematy są rzecz jasna powtarzalne, ale nie ma dwóch osób, które byłyby wychowane w tożsamy sposób. Jednym ze sposobów na to, by przekazywać dziecku i dorastającej młodzieży właściwe wzorce jest stawianie za przykład określonych zachowań społecznych. Młodzi ludzie, przynajmniej do pewnego momentu biorą sobie do serca to, jak postępują ich rodzice – to oni są punktem odniesienia i świecą przykładem.

Właśnie dlatego chcąc mieć dziecko ceniące porządek i szanujące otoczenie jako rodzice powinniśmy tak się zachowywać. Dzięki temu jest spora szansa na to, że nasze potomstwo będzie replikować te zachowania. Zaburzenie tych procesów następuje z reguły w momencie, gdy dziecko zacznie uczestniczyć w społeczności rówieśników, gdzie będzie podatne na przyswajanie zachowań niepożądanych i odbiegających od norm.

http://swede.pl/ studia.justfp.pl