Społeczności lokalne i ich zachowania

psychoterapia uzależnień katowice

Nieco większą i nie mniej złożoną społecznością jest grupa ludzi zamieszkująca dany obszar ograniczony administracyjnie na poziomie samorządowym. Osiedle, wieś, gmina czy miasteczko są zaliczane w socjologii do kategorii społeczności lokalnych, które stanowią bardzo szczególny rodzaj zbiorowości. Czynnikiem wspólnym dla członków jest miejsce zamieszkania. To oznacza, że rodzą się wspólne interesy oraz problemy, które można rozwiązywać na drodze wzajemnych kontaktów i współpracy. Aby usprawnić te procesy powoływane są oficjalne gremia oraz organy, takie jak rady osiedli, rady gminy czy rady miejskie.

Im mniejsza jest społeczność lokalna, tym niższy jest wskaźnik polityczności w działaniach aktywistów. Więzy są bardziej ścisłe, wszyscy się znają i czują się wobec siebie wzajemnie odpowiedzialni. Dlatego właśnie małe miasteczka czy gminy są nierzadko sprawniej zarządzane niż spore metropolie. Wynika to z większej łatwości porozumienia i znalezienia rozwiązań korzystnych dla wszystkich, a nie tylko dla wąskiej grupy nacisku.

Sklep marki Haftina Atelier http://ornaty.pl/ oferujący szaty liturgiczne, obrusy ołtarzowe i bieliznę kielichową