Category Archives: Społeczności lokalne

Grupy ideologiczne – relacje wewnętrzne i zewnętrzne

Ludzi może łączyć wiele rzeczy – wartości, przynależność do społeczności lokalnej, interesy, ale także światopogląd. Najczęściej z zagadnieniem światopoglądu wiąże się

Społeczności lokalne i ich zachowania

Nieco większą i nie mniej złożoną społecznością jest grupa ludzi zamieszkująca dany obszar ograniczony administracyjnie na poziomie samorządowym. Osiedle,

Subkultury młodzieżowe a zachowania społeczne

Bardzo charakterystycznym zjawiskiem, które stanowi fascynujące zagadnienie socjologiczne, jest działanie subkultur młodzieżowych. Aktywność takich grup ma przy tym bardzo