Subkultury młodzieżowe a zachowania społeczne

Bardzo charakterystycznym zjawiskiem, które stanowi fascynujące zagadnienie socjologiczne, jest działanie subkultur młodzieżowych. Aktywność takich grup ma przy tym bardzo duży wpływ na zachowania społeczne młodych ludzi. Dlaczego w ogóle pojawiają się ruchy subkulturowe? Z reguły są one przejawem buntu oraz kontestacji zastanego porządku społecznego, ekonomicznego i politycznego. Tak było z hipisami w latach 60. w USA, a także ze skinheadami i punkami w Wielkiej Brytanii. Każda z wymienionych subkultur identyfikowała się w odrębny sposób i przyjmowała różne programy ideowe.

Dla przykładu jedna z najbardziej intrygujących subkultur, ruch skinhead, jest do dziś szalenie zróżnicowany. Mamy skinów tradycyjnych, którzy unikają polityki, mamy skinów lewicowych i antyrasistowskich, patriotycznych, a wreszcie szowinistycznych i odwołujących się do myśli nazistowskiej. Jednym z wyróżników każdej subkultury jest określony strój, kolorystyka dodatków do odzieży, przypinki z danym przesłaniem ideowym i słuchana muzyka.

Pozostałe