Wzajemna ocena zachowań społecznych

Funkcjonując w społeczeństwie występujemy w różnych rolach. Stanowimy równocześnie obserwatorów, ale sami także jesteśmy obserwowani przez innych. Dochodzimy tu do bardzo interesujące kwestii jaką jest ocenianie. Jesteśmy zdolni oceniać siebie samych, nasze postępowanie i postawy. Nie każdy jednak jest w stanie spojrzeć na siebie naprawdę krytycznie i to w taki sposób, aby ta ocena była rzetelna. Stąd sami czujemy chwilami potrzebę, aby ocenił nas ktoś inny. Dlatego pytamy o zdanie najbliższych i przyjaciół, wychodząc z założenia, iż osoby nam bliskie i życzliwe przedstawią uczciwy obraz sytuacji.

Tu jednak pojawiają się przeszkody natury emocjonalnej, bo hamujemy się ocenach lubianych i kochanych osób, ażeby uniknąć ryzyka popsucia relacji. Obawiamy się, że szczera krytyka, nawet w pełni życzliwa, zostanie zrozumiana opacznie i doprowadzi do nieprzyjemnych tarć. Innym polem oceny zachowań jest życie publiczne i to, jak odbieramy działania osób eksponowanych przez media. W tym aspekcie zdanie zbiorowości może być skutecznym narzędziem presji.

www.bwa.kalisz.pl www.cantuspolonicus.pl