Zachowania społeczne ruchów kibicowskich

Swoistą subkulturą, która różni się jednakże od tych wymienionych powyżej, jest ruch kibiców piłki nożnej. Zjawisko to powstało na gruncie europejskim, choć w różnych wymiarach jest znane także na innych kontynentach. Kibice jako grupa są podzieleni na szereg podgrup, z których każda utożsamia się z innym klubem. W ten podział wpisane są otwarte konflikty (zwane „kosami”), a także współpraca i sympatia („zgody”). O ile kibice różnią się bardzo w zakresie swoich klubowych preferencji, to ich model działania i zachowania jest bardzo zbliżony. Wspólnym wrogiem jest policja oraz wszelkie służby porządkowe, które są uosobieniem systemu opresji.

Każda z ekip kibicowskich jest podzielona wedle takiego samego schematu – są ultrasi odpowiedzialni za oprawy i doping, są bojówki, które chronią kibiców przed agresją sympatyków wrogiego klubu, są też osoby oddane klubowi i wspierające go, ale nie zaliczane do żadnej z wymienionych wcześniej grup. Kibice stanowią społeczność bardzo zamkniętą, ograniczoną wewnętrznym kodeksem honorowym. Hermetyczność jest tutaj jednym z najciekawszych zagadnień.

www.hodowcyptakow.com.pl