Zakład pracy jako swoista społeczność

Szaty liturgiczne ornaty w kolorach liturgicznych ręcznie haftowane

Zajmijmy się teraz tym, o czym już poniekąd wspominaliśmy, czyli zakładami pracy i panującymi w nich stosunkami. Każda grupa pracowników działająca w ramach jednej firmy jest zamkniętą społecznością o specyficznych cechach. Kolegów z pracy spotykamy w większość dni tygodnia, wykonujemy wspólnie powierzone zadania, a także rozwiązujemy napotkane problemy. Bywa również tak, że w godzinach pracy ma miejsce intensywna rywalizacja o to, kto wypadnie lepiej w oczach przełożonych i okaże się skuteczniejszy. Dotyczy to zwłaszcza nowej generacji firm, w których obowiązują porządki korporacyjne.

Mogą one stanowić poważny problem i sprawiać, że codzienne chodzenie do pracy zamieni się w przykry obowiązek. Część nowoczesnych przedsiębiorstw, szczególnie należących do dużych międzynarodowych grup kapitałowych, narzuca swojemu personelowi zbiór zasad regulujących w drobnych detalach relacje pomiędzy członkami zespołu. Może to prowadzić do powstawania poważnych napięć, a także rozkładu naturalnych kontaktów koleżeńskich.

Alba-Plus poznańska internetowa hurtownia zabawek online oraz stacjonarna