Category Archives: Zakład pracy

Zakład pracy jako swoista społeczność

Zajmijmy się teraz tym, o czym już poniekąd wspominaliśmy, czyli zakładami pracy i panującymi w nich stosunkami. Każda grupa pracowników działająca w

Zetknięcie z rynkiem pracy a zachowania społeczne

Z reguły wraz z osiągnięciem pełnoletności, a czasami kilka lat później (po ukończeniu studiów lub szkół policealnych) większość ludzi musi

Funkcjonowanie w ramach zbiorowości szkolnej

Rozpoczęcie nauki w szkole może być dla części dzieci prawdziwym szokiem poznawczym. Można go jednak uniknąć lub diametralnie złagodzić, co zależy wyłącznie od postawy rodziców. Błędem