Zrzeszanie się jako wyraz integracji

Ludzie mają dość naturalną tendencję do tego, aby działać w grupie i występować jako grupa. Na gruncie formalnym wyrazem takiej potrzeby jest powoływanie do życia wszelkiego rodzaju organizacji, wśród których wymienić można stowarzyszenia, fundacje, a nawet partie polityczne. Trzeba jednak postawić pytanie, co kieruje ludźmi, którzy chcą się zrzeszać i czy zawsze do głosu dochodzą takie same wartości? Punktem wyjścia dla działania każdej organizacji są cele oraz idee, które im przyświecają.

Jeśli ktoś zakłada towarzystwo na rzecz ochrony zabytkowych głogów rosnących w danym mieście, to mamy tutaj bardzo konkretne zadania, których zamierza się podjąć dany podmiot. Jeśli celem jest pomoc potrzebującym w gminie, to zakres działań jest znacznie szerszy i nie da się ich podsumować jednym zdaniem. Z punktu widzenia socjologii, jeżeli w danej populacji występuje chęć do integrowania się w struktury organizacji, to jest to bardzo korzystny objaw. Oznacza to, że kondycja więzi społecznych i tendencja do pożądanych zachowań są na dobrym poziomie.

alby kapłańskie imprezy.wapart.pl